Ние предлагаме:
- счетоводно обслужване - цялостно счетоводно обслужване на фирми от малкия и среден бизнес, както и на физически лица;
- ТРЗ услуги - регистрация на трудови договори, заплати, осигуровки, ведомости и всички други необходими документи свързани с обслужването на персонала;
- годишно счетоводно приключване.
Допълнителни услуги:
- взимане на документи от офиса на клиента;
- подаване на искане за издаване на удостоверение за актуално състояние и удостоверение за липса на задълженив;
- изготвяне и подаване на документи към различни институции;
- интернет банкиране;
- издаване на сметки за изплатени суми;
- полпълване на годишни декларации на физически лица.