Нашите цени (с включено ДДС):

Вид клиенти Фирми занимаващи се само с услуги Фирми занимаващи се с търговия или търговия и услуги Фирми занимаващи се с производство Взимане и носене на документи от офис на клиента
Ф-ми с до 50 док. месечно нерег. по ДДС 100 110 120 15
Ф-ми с от 51 до 80 док. месечно нерег. по ДДС 130 140 150 15
Ф-ми с от 81 до 120 док. месечно нерег. по ДДС 160 170 180 15
Ф-ми с над 121 док. месечно нерег. по ДДС по договаряне по договаряне по договаряне 15
Ф-ми с до 50 док. месечно рег. по ДДС 200 220 240 15
Ф-ми с от 51 до 80 док. месечно рег. по ДДС 260 280 300 15
Ф-ми с от 81 до 120 док.месечно рег.по ДДС 360 380 400 15
Ф-ми с над 121 док. месечно рег. по ДДС по договаряне по договаряне по договаряне 15

В посочените цени е включена обработка на заплати и личен състав до 5 души персонал, за всяко следващо лице се заплаща допълнително по 10 лв.

Еднократни такси:
Проверка от институциите - 50 лв. за всеки отделен случай;
Актуално състояние - 20 лв. за всеки отделен случай с включени държавни такси;
Удостоверение за липса на данъчни задължения - 20 лв. за всеки отделен случай с включени държавни такси;
Междинни счетоводни отчети /Баланс, ОПР, ОПП/ - 50 лв. за всеки отделен случай;
Изготвяне и подаване на нулеви данъчни декларации - 50 лв;
Данъчни ревизии - от 50% до 100% от месечното възнаграждение;
Възнаграждение за годишно приключване - едномесечно възнаграждение;


Цени на счетоводни услуги при еднократно счетоводно обслужване:
- консултации на лица, които не са клиенти на фирмата - 20 лв/час;
- попълване на годишната данъчна декларация на физически лица цени от 20 лв. в зависимост от броя на приложенията.

Годишно приключване на лица, които не са клиенти на фирмата с подаване на ГФО в НСИ :

Вид клиенти Цена на годишно приключване Подаване на декларации
Фирми нерегистрирани по ДДС - до 50 документа 350 15
Фирми нерегистрирани по ДДС - до 80 документ 400 15
Фирми нерегистрирани по ДДС - над 80 документа по договаряне (не по-малко от 500лв.) 15
Фирми регистрирани по ДДС - до 40 документа по договаряне 15
Фирми регистрирани по ДДС - до 80 документа по договаряне 15
Фирми регистрирани по ДДС - над 80 документа по договаряне 15

Забележка:
1. При желaние от страна на клиента може да се водят складови наличности ,да се издават фактури от негово име като цената се договаря допълнително.
2. При наличие на Износ , Внос , ВОП ,ВОД и при неоходимост от регистрация по Интрастат се договаря допълнително заплащане.
3. Възможност да регистрираш фирмата си сам на цена от 60 лв! Услугата включва изготвяне на всички необходими документи и указания къде и как да ги представите.

Определяне на цената на услугите е строго индивидуално, посочените цени подлежат на коментар след запознаване с дейността и документацията на фирмата клиент.